07.11.2023

CDO Planet Soft Grupe Aleksandar Milinković predstavlja Field Master

Kao CDO Planet Soft Grupe Aleksandar Milinković predstavlja Field Master proizvod i njegove značajne prednosti za optimizaciju terenskih operacija. 

 

1. Šta sve Field Master ima da ponudi?

-Field Master nudi vrijednosti koje Planet Soft želi da promoviše u svojim proizvodima, a koje su oslikane kroz misiju da se optimizuju procesi klijenata i da im se na taj način unaprijedi poslovanje, omogući brži rast i razvoj.

 

 2. Možete li navesti specifične koristi koje kompanije mogu očekivati kada koriste Field Master za automatizaciju rutinskih zadataka u terenskim operacijama?

-Korištenje Field Mastera za optimizaciju rada terenskih ekipa može donijeti niz koristi kompanijama koje se bave terenskim operacijama. I to ne samo kod rutinskih, nego i kod neočekivanih, specifičnih zadataka. Nekoliko posebnih prednosti su: povećanje produktivnosti, bolje upravljanje vremenom, smanjenje troškova, povećana zadovoljstva klijenata, bolja transparentnost, smanjenje grešaka, bolje upravljanje inventarom, bolja analitika, bolje usklađenosti, bolje upravljanje resursima. Ove prednosti rezultiraju boljim poslovnim rezultatima i zadovoljnijim klijentima.

 

3. Da li se Field Master može prilagođavati različitim industrijama i sektorima?

-Da, alati za optimizaciju rada terenskih ekipa su prilagodljivi i mogu se prilagoditi različitim industrijama i sektorima. Field Master je dizajniran da bude prilagodljiv i konfigurabilan kako bi se zadovoljile specifične potrebe različitih industrija. Evo nekoliko primjera industrija i sektora u kojima se može koristiti: Logistika i dostava, Servis i održavanje, Telekomunikacije, Energetika, Farmaceutska industrija, Građevinska industrija, Poljoprivreda, Retail i usluge na terenu. Zavisno od potreba i zahtjeva određene industrije ili sektora, Field Master se može prilagoditi kako bi podržao specifične operativne procese, zahtjeve za sigurnošću podataka i druge karakteristike. Njegova prilagodljivost ovih alata omogućava klijentima da efikasno upravljaju terenskim operacijama i postignu ciljeve svoje industrije.

 

4. Kako Field Master olakšava precizno planiranje i raspoređivanje zadataka terenskim timovima, uzimajući u obzir resurse i kapacitete timova?

-Alati za optimizaciju rada terenskih ekipa, što Field Master jeste, igraju ključnu ulogu u olakšavanju preciznog planiranja i raspoređivanja zadataka terenskim timovima, uzimajući u obzir resurse i kapacitete timova na nekoliko načina:

  • Optimizacija ruta: Softver za upravljanje terenskim operacijama može automatski generisati optimalne rute za terenske radnike, uzimajući u obzir lokacije zadatka, dostupnost resursa (vozila, alati, materijali) i vremenske uslove. Ovo pomaže u smanjenju vremena putovanja i troškova goriva, te povećava produktivnost terenskih timova.
  • Raspoređivanje zadatka: Alati omogućuju precizno raspoređivanje zadataka terenskim radnicima na osnovu njihove raspoloživosti, vještina, lokacije i prioriteta. Ovaj automatski proces pomaže osigurati da zadaci budu dodijeljeni odgovarajućim osobama i da se optimalno iskoriste resursi.
  • Praćenje stanja terenskih timova: Softver omogućava stvarno-vremensko praćenje lokacija i stanja terenskih timova, što pomaže menadžerima da budu svjesni gdje su njihovi radnici i kako napreduju u izvršenju zadataka. To omogućava brzu reakciju na nepredviđene promjene i hitne situacije.
  • Planiranje kapaciteta: Alati za upravljanje terenskim operacijama omogućavaju bolje planiranje kapaciteta terenskih timova. Na osnovu dostupnih resursa i kapaciteta, menadžeri mogu donositi informisane odluke o dodatnom zapošljavanju, nadogradnji opreme ili proširenju flote vozila.
  • Automatizacija procesa: Ovi alati automatski generišu rasporede, rute i zadatke, smanjujući potrebu za ručnim intervencijama. To ne samo da smanjuje rizik od ljudskih grešaka, već i ubrzava proces planiranja i raspoređivanja.
  • Prioriteti i hitni zadaci: Alati omogućuju postavljanje prioriteta za zadatke i brzo identifikovanje hitnih zadataka. Terenski radnici mogu dobiti notifikacije o promjenama u rasporedu i prioritetima putem mobilnih uređaja ili aplikacija.
  • Izvještaji i analitika: Softver pruža detaljne analize i izvještaje o izvršenju zadataka, produktivnosti terenskih timova, potrošnji resursa i drugim ključnim metrikama. Ovo omogućava bolje planiranje i stalno poboljšanje procesa.
  • Korištenje Field Mastera donosi brojne prednosti, uključujući povećanu efikasnost, smanjenje troškova, bolju uslugu klijentima i bolje iskorištavanje resursa terenskih timova. Takođe, omogućava fleksibilnost i reakciju na promjename u realnom vremenu, što je ključno za uspješno upravljanje terenskim operacijama.

 

5. Na koji način Field Master doprinosi smanjenju grešaka i povećanju tačnosti u izvršavanju zadataka kroz automatizaciju u terenskim operacijama?

-Već ranije su pomenute optimizacije ruta, raspoređivanje zadataka i praćenje terenskih radnika kao bitni faktori, a na to bih još dodao i automatizaciju izvještavanja, redudandnost i sigurnost, upravljanje pravima pristupa, te obavještenja (notifikacije). Za kraj ostavljam integraciju sa drugim sistemima da bih naglasio sposobnost Field Mastera da se integriše sa drugim poslovnim sistemima, kao što su ERP sistemi, inventarni sistemi ili sistemi za upravljanje klijentima (CRM) omogućava automatski prenos podataka između sistema i smanjuje potrebu za ručnim unosom podataka, time smanjujući rizik od grešaka u unosu i ubrzavajući poslovne procese kroz organizaciju.

 

Novosti

Ostale novosti

shadow

Kontaktirajte nas

Imate pitanje vezano za naše proizvode, partnere ili nešto sasvim treće? Ne oklijevajte da nas kontaktirate i naše ljubazne kolege će učiniti sve da što prije dobijete odgovor.

office@planetsoft.eu