VIA PLANET

Two milennia... and so little change?

All Roads Lead to Rome

Jedna od najvećih zaostavština rimskog carstva su putevi. Tehnologija izrade, svijest o potrebi za kvalitetnim putevima, javnom dobru, finansiranju, putarini i sl, svi principi koji su važili prije dva milenijuma, važe i sada.
Manje je poznato da su Rimljani napravili prvi katastar puteva koji je sadržao popis oznaka, oprema, gradova na samom putu i specifičnih situacija, tako da se može reći da je ideja katastra puteva stara koliko i sam put.
Prvi katastar – Master Itinerarium je započet 44 p.n.e. po nalogu Julius Caesar and Mark Antony. Posao je poveren trojici Grčkih geografa (Zenodoxus, Theodotus, and Polyclitus) koji su posao završili za nakon 25 godina. Rezultat je bio Master Itinerarium uklesan u kamenu ispred Pantenon-a gde su građani mogli kopirati delove koji su ih zanimali.

New Age

Dolaskom novih tehnologija i razvojem putne infrastrukture potreba za kvalitetnim popisom puteva, saobraćajne signalizacije, opreme i objekata na njima je postala sve veća. Kompanija PlanetSoft je sa timom iskusnih stručnjaka iz oblasti saobraćaja i uz dugogodišnje iskustvo u informacionim tehnologijama razvila sopstveno rješenje VIA Planet. Skup aplikacija unutar paketa VIA Planet omogućava uvjek ažurne podatke o putnoj infrastrukturi. Pomoć pri održavanju infrastrukture kroz set pravila kojima se umanjuju ljudske greške, jasne infromacije za potrebe sudske prakse sa kompletnom istorijom i automatskom rekonstrukcijom stanja, identifikaciju crnih tačaka. Izvještavanje po bilo kom parametru i mnoge druge funkcionalnosti koje omogućavaju da VIA Planet postane koristan i nezamjenljiv alat kod svih učesnika u upravljačkom lancu. Projektantima, menadžerima, šefovima gradilišta pa i samom građanstvu.

OSTALA RJEŠENJA

Pogledajte i ostala rješenja koja Vam olakšavaju i unaprjedjuju poslovanje.

VIA PLANET

Kompletno rešenje za lokalne samouprave i preduzeća.